Prof. Fadil Kukleci, Biolog
Drejtor i përgjithëshëm i Bletarisë "Kukleci"

+377 (0)44 365 035
+386 (0)49 365 035

bletariakukleci@hotmail.com
info@bletariakukleci.com

Bletorja gjendet në fshatin Lluga - Komuna e Burimit (Ish-Istogu).
Po ashtu ne gjendemi edhe në Prishtinë (lagjja Taslixhe).


© Copyright 2011 Bletaria KUKLECI. Created by: Luan Matoshi.